Navarathri  Day 1

Devi : Maaheswari
Flower :Malligai
Neivedhyam :Ven pongal
Thithi  : Pradhamai
Kolam :Arisi maavaal (rice flour) pottu kolam poda vendum.(Draw rangoli by using rice flour.)
Raagam  : Thodi Raagam
Slokam   : Om swethavarnaayai  vidhmahe
soola hasthaayai dheemahi
thanno Maaheshwari Prachodayaath

Navarathri  Day 2

Devi: Kowmaari
Flower:Sevvarali
Neivedhyam: Puliyodharai
Thithi: Dwitheeyai
Kolam:maavinal kolam . (Draw rangoli by using wet flour.)
Raagam:kalyaani
Slokam: Om Siki vaahanaaya vidhmahe
Sakthi Hasthaayai Dheemahi
Thanno kowmaari Prachodayaath

Navarathri  Day 3

Devi: Vaaraahi
Flower:Champangi
Neivedhyam:Sakkarai pongal
Thithi:thrutheeyai
Kolam:malar  kolam poda vendum . (Draw rangoli by using flowers-pookolam.)
Raagam:kaambhodhi
Slokam: Om Magishathvajaaya vidhmahe
Thanda Hasthaaya Dheemahi
Thanno Vaaraahi Prachodayaath

Navarathri  Day 4

Devi:  Lakshmi
Flower: JaathiMalli
Neivedhyam:Kadhamba Saadham
Thithi:chathurthi
Kolam:Atchadhai kondu padikattu pola kolamida vendum (Draw rangoli in shape of steps by using atchatai (mix of rice,turmeric,ghee.))
Raagam:bhairavi
Slokam: Om Padma Vaasinyai cha Vidhmahe
Padmalochanee sa Dheemahi
Thanno Lakshmi prachodayaath

Navarathri  Day 5

Devi:  Vaishnavi
Flower: Paarijaatham & Mullai
Neivedhyam: Curd Rice
Thithi: panchami
Kolam: kadalai maavaal paravai kolam poda vendum (Draw a bird like rangoli by using Bengal gram flour.)
Raagam:panchamaavaranai  keerthanai paada vendum.bandhuvaraali
Slokam: Om Syaamavarnaayai  Vidhmahe
Chakra Hasthaayai Dheemahi
Thanno Vaishnavi Prachodayaath

Navarathri  Day 6

Devi : Indraani
Flower:Semparuthi
Neivedhyam:Coconut rice
Thithi:sashti
Kolam:kadalai maavinaal Devi naamathai kolamida vendum  (Write the name of the goddess  using Bengal gram flour.)
Raagam:Neelaambari
Slokam: Om Kajathvajaayai vidhmahe
Vajra Hasthaaya Dheemahi
Thanno Iyndree Prachodayaath

Navarathri  Day 7

Devi: Saraswathi
Flower:Malligai & mullai
Neivedhyam:Lemon rice
Thithi:Sapthami
Kolam:Narumana malargalaal kolamida vendum (Draw rangoli by using  fragrant flowers-pookolam.)
Raagam:Bilahari
Slokam: Om Vaakdevyai  vidhmahe
Vrinji pathnyai sa Dheemahi
Thanno Vaani Prachodayaath

Navarathri  Day 8

Devi: Durga
Flower:Roja
Neivedhyam: Paayasaannam
Thithi:ashtami
Kolam:padma kolam  (Draw traditional lotus shaped rangoli)
Raagam:punnagavaraali
Slokam: Om Magisha mardhinyai vidhmahe
Durga devyai Dheemahi
Thanno Devi Prachodayaath

Navarathri  Day 9

Devi: Saamundaa
Flower:Thaamarai
Neivedhyam:Akaaravadisil
Thithi:navami
Kolam:Vaasanai podigalal aayudham pola kola mida vendum (Draw weapon shaped rangoli  by using fragrant  powder.)
Raagam:vasantha raagam
Slokam: Om Krishna varnaayai vidhmahe
Soola Hasthaayai Dheemahi
Thanno Saamundaa Prachodayaath

Vijaya dasami
Devi: Vijaya
Flower: Malligai,Roja
Neivedhyam: sakkarai pongal,sweets
Thithi: dasami
Slokam: Om Vijayaa devyai  vidhmahe
Mahaa Nithyaayai Dheemahi
Thanno DEVI Prachoday


Order Now